FANDOM


Szablon:Poszerzenie stub

Armia Ellander składa się z trzech korpusów:

  • I Korpus Leśny - (numer i nazwa nadane jako nagroda za zasługi podczas wojny z Temerią) - (nazwa zwyczajowa - Zielone Diabły)
  • II Korpus - Północny
  • III Korpus - Południowy - wywodzi się z I Ellenderskiego Korpusu "Niszcyciele" który został praktycznie całkowicie rozbity podczas bitwy na przedpolach Wilczego Leża podczas wojny z Temerią. Od tamtej pory rolę głównych wojsk przejął Korpus Leśny, który po wojnie otrzymał dożywotnio nr I.

Jedynie w odniesieniu do Korpusu Leśnego stosuje się nazwę I Korpus co podkreśla jego pozycję w strukturach armii. Żołnierze i oficerowie pozostałych dwóch korpusów, chcąc zdegradować znaczenie tego numeru mówiąc o swoich formacjach używają nazw Północny i Południowy.

FormacjeEdytuj

Podstawową formacją wojsk księstwa jest trójka dowodzona przez trójkowego, czasem nazywana jest też strzałą (łucznicy), kopią (konnica), lub klinikiem (piechota).

Trzy trójki tworzą dziesiątkę - drużynę - dowodzoną przez dziesiętnika.

Trzy dziesiątki to klin - szwadron (konnica) - skrzydło. Klinem dowodzi oficer w randze podsetnika. Zdarza się, że w skład klina wchodzi więcej niż 30 żołnierzy, nigdy jednak nie więcej niż 50.

Trzy kliny tworzą hufiec - chorągiew (konnica). W hufcu zawsze jest przynajmniej 90 żołnierzy, 3 - 4 oficerów i chorąży, zdarzają się zwiadowcy, skauci, jedna lub dwie trójki odwodowe. Dowództwo nad hufcem sprawuje setnik.

Od dwóch do 5 hufców tworzy brygadę dowodzoną przez nadsetnika - komendanta. Nie jest to zwyczajem, lecz czasem brygada posiada własne zaplecze logistyczne, tyczy się to głównie brygad działających samodzielnie, przykładem może tu być Brygada Hagge.

Wreszcie korpus to przynajmniej dwie brygady, lub ponad 8 hufców. Oficer dowodzący korpusem musi mieć stopień tysięcznika, a nazywany jest czasem namiestnikiem (w ramach analogii do namiestnika marchii), czy zapożyczonym z armii Temerii generałem. Korpus posiada pełne zaplecze logistyczne, czasem w sile kilkuset ludzi.

Nad całością sprawuje piecze Głównodowodzący Sił Zbrojnych, który zgodnie z tradycją nie ma w zwyczaju wyznaczać zastępców do kierowania walkami polowymi.

Zobacz także:
*Spis charakterystycznych formacji

Ilości wojskEdytuj

Armia Ellander przygotowana jest bardziej do wojny obronnej niż napastniczej, stąd przewaga formacji piechoty i łuczników, którzy mogą utrzymać fortyfikacje lepiej niż konnica. Mimo iż dokładne ilości oddziałów często są objęte tajemnicą, to można oszacować iż dwóch korpusach księstwa jest około:

  • 500 łuczników
  • 800 żołnierzy piechoty stanowiąca głównie obsadę zamków i fortyfikacji - w tym trzy kliny to doborowe jednostki Szpony
  • chorągwi jazdy

Około stu osobowy odział specjalne noszący miano Jeźdźcy Burzy, to jedna z najgroźniejszych broni w arsenale Ellander.

W przypadku szybkiej mobilizacjipotrzeba tydzień na zebranie kolejnych odziałów:

  • piechota 500
  • łucznicy 700
  • konnica 200
  • inne 100

Całkowity potencjał księstwa prócz wcześniej wspomnianych szacuje się na kolejne 3000 żołnierzy, jest to już prawie wyłącznie piechota składająca się z ochotników, gorzej wyposażona z nieporównywalnie słabszym wyszkoleniem.

DowódcyEdytuj