FANDOM


Członek Rady Miejskiej wybierany spośród ogółu powołanych do niej osób. Przez okres trwającej dwa lata kadencji przewodniczy on obradom Rady. Do swojej pomocy może powołać sobie do 4 Podstarszych, którzy zastępują go w przypadku konieczności.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z roku 1239, na urząd Starszego nie może zostać powołany przedstawiciel mieszczan.