FANDOM


Urzędnik miejski Ellander powoływany przez Starszego, będący jego zastępcą, pod nieobecność Starszego może on przewodniczyć obradom Rady.

Jednocześnie może być powołanych do 4 Podstarszych, maksymalnie po jednym z każdej z grup zasiadających w Radzie. Zgodnie z postanowieniami uchwały z roku 1239, na funkcję Podstarszego nie może być powołany przedstawiciel mieszczan ani rzemieślników.