FANDOM


Jedna z najmłodszych a jednocześnie co zaskakujące aktualnie najszerzej wyznawana na kontynencie religia zakładająca jednego boga zbawiciela.

Podstawy wiaryEdytuj

SiedzibaEdytuj

Od 1145 roku Kościół Niezwyciężonego ma swoją siedzibę w Ellander. Wraz z ustanowieniem tam papieskiej stolicy rośnie znaczenie miasta i samego księstwa. Przez kolejne sto lat stosunki księstwa i papiestwa rozwijają się znakomicie a kolejni papieże wspierają panujących w Ellander podczas ich dążeń niepodległościowych.

Sytuacja komplikuje się w 1244 kiedy to głowa kościoła Allisander de Orfen wyklina Lorda Barbarosse. Kościół ma już wtedy jednak zbyt silną pozycję aby Regent mógł wyprosić ich ze swojego terytorium.

StrukturaEdytuj

WojskowośćEdytuj

Kościół Niezwyciężonego mimo głoszonych nauk o miłości i pojednaniu utrzymuje znaczące siły zbrojne, które oficjalnie chronią jedynie kościelnych posiadłości. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że 10 tyś. najemnych żołnierzy to coś więcej niż ochrona nawet rozległych posiadłości. Faktem jest jednocześnie, że kościół nie jest w stanie zebrać tych wszystkich sił w jednym miejscu nie pozbawiając swoich placówek ochrony.

Największa Papieska twierdza Boży Palec (aktualnie w rękach niewiernych) broniła przejść z Zerrikanią i pozostałymi heretyckimi państwami. Stacjonujące tam odziały pod dowództwem Gnerała Matomby po podpisaniu kapitulacji wycofały się na zachód zajmując pozycje obronne wzdłuż Rysiej Bruzdy.

Bezpośrednio podległe Papieżowi odziały noszą nazwę Papieskiej Gwardii która łącznie liczy około pół tysiąca ludzi rozsianych po całym kontynencie i stale wykonujących zadania mające przynieść kościołowi chwałę i splendor.