FANDOM


Karius
Sędziwy już mężczyzna przez wiele lat był głównym prekursorem rozwoju myśli technicznej księstwa. Jego zasługą jest sprowadzenie z Mahakamu technik metalurgicznych i przystosowanie ich do lokalnych warunków. Jego intelekt pozwala mu zarówno adoptować na potrzeby Księstwa technologie innych państw czy nawet ras jak i tworzyć rozwiązania autorskie, które często stają się dochodowym towarem eksportowym Ellander. Wszelkie maszyny opatrzone niebieskim ptakiem, symbolem jego warsztatów są wysoce cenione na całym kontynencie.

Polityka interesuje go o tyle o ile jest dzięki niej w stanie zapewnić korzystne warunki do rozwoju przemysłu. Jako człowiek nowoczesny, wizjoner wierzący ponad wszystko w technikę, odcina się zarówno od kościoła jak i gardzi magią. Jest zwolennikiem Barbarossy i wspiera go w dążeniach zmierzających do objęcia władzy, mimo delikatnie momentami różnej wizji na rozwój księstwa Karius po prostu nie widzi innego kandydata na tron. Zdarza się czasem, iż interesy przemysłu nie idą w parze choćby z potrzebami strategicznymi i w takich sytuacjach obaj ostro się z sobą ścierają. Powszechnie są jednak postrzegani jako równorzędni partnerzy i wspólnie z Dominiką Kalarną tworzą aktualnie trzon rządzący Ellander.